Sponzorstvo a dary

Veríme, že naše zameranie na neustály rozvoj a sledovanie potrieb spoločnosti, ktorej sme súčasťou je dôkaz nášho úspechu. To je dôvod, prečo podporujeme mnoho zdravotných a humanitárnych projektov cez sponzorstvo a granty a investujeme do športu, vzdelania, vedy a kultúry.

V roku 2013 sme rozdelili 0,32% z celkových predajov na sponzorstvo a granty. Väčšina fondov, ktoré sme vložili do sponzorstva a grantov je určená na neprofitové aktivity. Zameriavame sa na prostredie na lokálnej a národnej úrovni a podporujeme individuálne akcie mimo Slovinska. Kladieme dôraz na spoluprácu v dlhodobých projektoch, čím prispievame na zlepšenie života čo najväčšieho počtu ľudí.

Rozvíjame partnerské vzťahy s tými, ktorých sponzorujeme. Navyše k peňažnej pomoci ponúkame aj organizačnú podporu našim partnerským organizáciám a spoluprácu našich zamestnancov na špecifických projektoch. Od roku 2007 organizujeme stretnutia príjemcov sponzorstva Krky, kde prezentujeme stratégiu korporátnej identity a vyhodnocujeme naše spoločné úspechy a nové možnosti na spoluprácu.

Podporovanie širšej sociálnej spoločnosti je základnou zložkou podnikateľského prístupu Krky, čo udržiava a upevnňuje dobré vzťahy s rôznou časťou verejnosti, zatiaľ čo zvyšuje lojalitu zamestnancov zahrnutím zamestnancov Krky a ich rodín v rôznych kluboch a spoločnostiach.