Ako si udržať zdravé srdce

Každý z nás má iba jedno srdce a najčastejšie si ho spájame s láskou. Srdce pumpuje krv cez žily a funguje ako energetický motor, ktorý nám dodáva energiu, ktorú každý deň potrebujeme pre kreativitu a prácu. Starostlivosť o srdce je nevyhnutná, ak má vydržať biť po dlhú dobu. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je sledovanie krvného tlaku v domácom prostredí.

Päť dôvodov na sledovanie krvného tlaku v domácom prostredí:

 1. Zvýšený krvný tlak sa dá diagnostikovať včas.
 2. Môžete pomôcť svojmu lekárovi so správnou liečbou.
 3. Môžete porovnať hodnoty namerané doma s hodnotami nameranými v ordinácii lekára.
 4. Môžete zlepšiť kontrolu nad zvýšeným krvným tlakom.
 5. Môžete znížiť náklady na liečbu.

Ako správne merať krvný tlak v domácom prostredí

Používajte kvalitné zariadenie na sledovanie krvného tlaku. V ponuke ich majú rôzne obchody. 

 1. Odporúča sa merať krvný tlak dvakrát denne: ráno, najmenej 30 minút po prebudení (ak užívate antihypertenzíva, meranie by sa malo vykonať pred podaním liečby) a večer. Tridsať minút pred meraním krvného tlaku sa vyvarujte jedenia, pitia kávy alebo alkoholu a fajčenia.
 2. Pred meraním krvného tlaku relaxujte 3 až 5 minút. Potom si sadnite rovno chrbtom k stoličke a držte sa uvoľnene.
 3. Ruku si opierajte o stôl alebo stoličku a udržujte ju uvoľnenú.
 4. Manžetu naložte priamo na odhalenú pokožku, nie cez oblečenie. Nechajte dostatok miesta na zasunutie jedného prsta pod manžetu.
 5. Po vykonaní prvého merania počkajte dve minúty a potom urobte druhé meranie. Ak sa tieto dva výsledky výrazne líšia, znova si zmerajte krvný tlak.
 6. Priemerné namerané hodnoty zaznamenajte  do svojho denníka krvného tlaku a pri nasledujúcej návšteve ich ukážte svojmu lekárovi.
 7. Vždy si merajte krvný tlak na tom istom ramene a v tom istom čase.

Ak sú priemerné hodnoty krvného tlaku namerané v domácom prostredí vyššie ako 135/85 mm Hg, poraďte sa so svojím lekárom.

Spolu do budúcnosti

Meranie krvného tlaku v domácom prostredí nie je náročné, ale nemôže nahradiť pravidelné kontroly u lekára. Pravidelné meranie v domácom prostredí vám poskytne dobrú predstavu o vašom krvnom tlaku. Ak je váš krvný tlak pod cieľovými hranicami, staráte sa o svoje zdravie dobre. Z dlhodobého hľadiska detekcia a liečba zvýšeného krvného tlaku včas významne znižuje riziko kardiovaskulárnych komplikácií, ako je infarkt myokardu a cievna mozgová príhoda. Hypertenzia je jednou z hlavných príčin rozvoja a progresie kardiovaskulárnych chorôb. Pre viac informácií navštívte našu web stránku (v slovinčine) www.zakajtibijesrce.si.

Správne meranie krvného tlaku doma je veľmi dôležité, pretože je to dobrý spôsob jeho kontroly. Hypertenzia je jednou z hlavných príčin rozvoja a progresie kardiovaskulárnych chorôb.

INFORMAČNÝ LETÁK - Vysoký krvný tlak (arteriálna hypertenzia)