Statíny: Prečo sa báť pravdy?

Napriek tomu, že sa statíny osvedčili ako najúčinnejší liek na liečbu srdcovo-cievnych chorôb, mnoho pacientov sa rozhodne ich vysadiť. Dôsledky sú alarmujúce.

Lekári im dôverujú, pacienti o nich pochybujú

Zvyšuje sa počet pacientov, ktorí prestávajú užívať lieky na zníženie zvýšenej hladiny cholesterolu v krvi (statíny). Médiá sú plné príbehov, ktoré tvrdia, že statíny nefungujú, že neprospievajú pacientovi a že majú závažné nežiaduce účinky. Pacient, ktorému lekár predpísal statíny, môže čeliť zdrvujúcej dileme v súvislosti s tým, ktorým informáciám možno dôverovať.

Okrem antibiotík sú statíny jedným z hlavných faktorov, ktoré prispievajú k predĺženiu strednej dĺžky života

Kardiovaskulárne choroby sú hlavnou príčinou úmrtnosti na svete. V Európe každý rok spôsobujú 4 milióny úmrtí. Statíny sú dôležitým bodom obratu a hlavným krokom vpred v medicíne. Chorobnosť na kardiovaskulárne choroby sa za posledných pár rokov výrazne znížila a očakávaná dĺžka života sa výrazne zvýšila. Približne 80% zlepšenia možno pripísať pokroku dosiahnutému v diagnostike a liečbe kardiovaskulárnych chorôb. Najdôležitejším faktorom, kde majú statíny rozhodujúcu úlohu, je znižovanie hladiny cholesterolu v tele.

Pozrime sa, ktoré z nižšie uvedených vyhlásení sú skutočne pravdivé:

Cholesterol: Priateľ alebo nepriateľ?

Cholesterol je životne dôležitý pre všetky živé organizmy, pretože je nevyhnutnou súčasťou bunkových membrán. Lipoproteíny s vysokou hustotou (HDL) sa označujú ako „dobrý“ cholesterol, zatiaľ čo lipoproteíny s nízkou hustotou (LDL) sa označujú ako „zlý“ cholesterol. Ten druhý je dôvodom na znepokojenie. Vysoké hladiny LDL vedú k hromadeniu usadenín na stenách krvných ciev a spôsobujú aterosklerózu.

Zdravé stravovanie znamená, že sa môžem vyhnúť liekom na zníženie hladiny cholesterolu

Najdôležitejším úvodným krokom, ktorý je potrebné urobiť po diagnostikovaní vysokej hladiny cholesterolu, je zdravý životný štýl a vyvážená strava. Nezabúdajte však, že v skutočnosti pochádza iba zlomok cholesterolu v našom tele z potravy. Väčšinou ho produkuje naša pečeň. To je hlavný dôvod, prečo môžete mať napriek zdravej výžive vysoké hladiny cholesterolu.

Infarkt myokardu a cievna mozgová príhoda si nevyberajú - môžu postihnúť kohokoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek

„Pred tromi rokmi bol môj každodenný život oveľa energickejší ako dnešný. Moja práca bola zodpovedná a strávil som veľa hodín na cestách.“ Takto si 54-ročný Eric spomína na svoj niekdajší život. Nikdy netrávil veľa času premýšľaním o srdcovo-cievnych ochoreniach, kým mu infarkt nezmenil život.

Statíny nemajú žiadne prínosy

Podľa uznávaného írskeho profesora Iana Grahama sú klinické dôkazy o úspechu liečby obzvlášť presvedčivé, pokiaľ ide o liečbu zvýšenej hladiny cholesterolu statínmi.

Statíny spôsobujú vážne nežiaduce účinky

Rovnako ako akýkoľvek iný liek, aj statíny môžu spôsobovať nežiaduce účinky. Sú však extrémne zriedkavé a vo väčšine prípadov nie nebezpečné. Podľa Alberica Catapana, profesora z Talianska, prínosy liečby statínmi prevažujú nad rizikom nežiaducich účinkov.

Viac ako polovica ľudí, ktorí sú prijatí do nemocnice po infarkte myokardu, má vysoké hladiny cholesterolu

Mnoho pacientov stále pochybuje, alebo dokonca vysadí liečbu statínmi. Dôsledky sú alarmujúce, pretože si neuvedomujú, že tým zvyšujú svoje riziko na budúci infarkt myokardu, mozgovú príhodu, či dokonca smrť.

Dôvera pacientov v liečbu statínmi je veľmi dôležitá. Pacienti by si mali zistiť viac o svojej predpísanej liečbe z informačných zdrojov, ktoré sú objektívne a presné.

Zdravotnícki pracovníci na celom svete sa zhodujú, že liečba statínmi je najefektívnejšia zbraň proti kardiovaskulárnym chorobám, ktorú máme v súčasnosti k dispozícii.