Prečo pracovať v Krke?

Obchodný výkon spoločnosti Krka je založený na odhodlaní a vedomostiach jej zamestnancov. V spoločnosti Krka sme sa zaviazali k prijímaniu, motivácii a udržaniu oddaných a schopných zamestnancov a k budovaniu medzinárodnej firemnej kultúry.

Vieme, že v obchodnom prostredí, v ktorom je zmena jedinou konštantou, sa ľudský kapitál stal hlavným zdrojom konkurenčnej výhody.

Úspech našej dlhodobej, systematickej práce a investície do zamestnancov potvrdzujú mnohé ocenenia ktoré dostala Krka Slovinsko a pobočky na celom svete.

Už veľa rokov získava spoločnosť Krka Slovinsko ocenenia pre zamestnávateľa s najlepšou reputáciou v Slovinsku. Taktiež je medzi najlepšími zamestnávateľmi v kategórii veľkých podnikov v kampani Zlatá niť denníka Dnevnik.