Rozvoj zamestnancov

Nie je pochýb, že garanciou úspechu ktorejkoľvek spoločnosti v budúcnosti sú ľudia.

Znalosti, skúsenosti a motivácia zamestnancov sú základom pre rast Krky, takže starostlivo plánujeme prijímanie nových zamestnancov, ich uvedenie do práce a ich osobný a profesionálny rozvoj. Taktiež tvrdo pracujeme na vzniku kreatívneho pracovnéo prostredia, v ktorom pracovné požiadavky a výsledky kráčajú ruka v ruke so spokojnosťou v práci a medziľudskými vzťahmi.

Monitorujeme individuálny rozvoj počas každej fázy zamestnania a pokúšame sa čerpať to najlepšie z každého zamestnanca. Pre každého zamestnanca je dôležité poznať svoje silné stránky a využiť príležitosti ktoré mu pomôžu na ceste k úspechu. Dôležitú úlohu v tomto procese zohrávajú naši odborní školitelia, ktorí sa snažia odhaliť a rozvíjať potenciál  zamestnancov.

V Krke neustále prehlbujeme naše vedomosti. Naši zamestnanci sa zúčastňujú rôznych školení. Väčšina z nich je organizovaná interne našimi trénermi, ale je možnosť zúčastniť sa  aj iných foriem školení doma aj v zahraničí. Týmto zvyšujeme a udržujeme úroveň profesionality v každej oblasti, čo nám pomáha udržať krok s rozvojom vo farmaceutickom priemysle na celom svete.

Chceme byť inovatívni, kreatívni a stále držať krok s dobou, takže podporujeme zamestnancov, aby prispeli užitočnými návrhmi a zlepšeniami. Veľa návrhov prácu uľahčilo, zrýchlilo a zefektívnilo.