Hlásenie nežiaducich účinkov

  1. Hlásenie nežiaducich účinkov

  2. Chceli by sme Vás informovať, že pri podávaní hlásení o nežiaducej reakcii spoločnosti KRKA, ktorú musíme spracovávať a trvale uchovávať podľa právnych predpisoch o liekoch, budete poskytovať osobné údaje. Vaše údaje použijeme iba na monitorovanie, analýzu a podávanie správ o bezpečnosti produktu. Nech sa páči, prečítajte si viac o ochrane osobných údajov tu.